Vi tar kvalitet och miljöfrågor på stort allvar:

  • Kvalitetsplan
  • Miljöplan
  • Miljö & kvalitetspolicy

KVALITETSPLAN OCH MILJÖPLAN FÖR TAK & FUKTTEKNIK AB​

Kvalitetsplan
Vår målsättning är att utföra våra arbeten med bästa möjliga kvalitet. Det som styr oss i denna målsättning är de normer som gäller för takarbeten, våra leverantörers anvisningar och naturligtvis kundens önskemål. Därefter kontrolleras varje arbetsmoment också efter en tillsammans med kunden fastställd kontrollplan. Vi arbetar också för att våra medarbetare skall få den utbildning och information som krävs för att delta i arbetet och kunna utföra det på ett yrkesmässigt sätt.

Miljöplan
Vi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljö. Våra leverantörer använder i stor grad återvinningsprodukter och behållare som används om igen. Det spill och avfall som ändå blir tar vi hand om och deponerar enligt gällande lagar. Vi gör också vad vi kan för att anpassa oss till arbetsplatsens källsortering.

Miljö & kvalitetspolicy för Tak & Fuktteknik AB
Företaget och dess samarbetspartners skall följa de lagar, föreskrifter och normer som finns för denna bransch. Vi har som mål att skapa ett förtroende hos våra kunder som grundar sig på att uppfylla förväntningar, hög kvalitet, ett utvecklat miljöarbete och felfria produkter. När vi väljer material och produkter så väger miljötänkandet tungt. Vi tar stor hänsyn till vilka som bäst har utvecklat återvinningssystem, lätt hantering av restprodukter och ofarliga produkter för människor och natur. Något som visar att vi till viss del har lyckats med detta är att många av våra kunder anlitar oss igen men vi är medvetna om att det finns mer att göra. Därför fortsätter vi vårt arbete på dessa områden tillsammans med våra med arbetare. Företagsledningen är mycket medveten om sitt ansvar när det gäller kvalitet, miljöarbete och arbetsmiljö och arbetar för att göra denna policy tillämpad i företaget.