Vi bekämpar fukt och mögelskador genom sanering och injekteringsmetoder.

Få bukt med din fukt!

Misstänker du fukt i källaren? Kontakta oss för en besiktning! Vi utför fuktmätning och ger Er råd om vilken lösning som är att föredra.

Oavsett hur fukten kommer in så har vi den rätta kompetensen att hjälpa Er.

Vad behöver jag veta?

Om fukt har trängt in i huset och man inte till fullo kan utnyttja sina biytor har husägaren ofta grävt upp runt huset, satt plastmatta efter konstens alla regler och upptäcker senare att det ändå inte är torrt! Orsaken är då ofta att det tränger upp fukt underifrån, vilket kallas för kapillärstigande fukt.

Ingen uppgrävning!

Vid problem med fukt i källare och bottenplan erbjuder vi en lösning där arbetet sker inifrån huset utan att behöva gräva upp och förstöra den yttre miljön. Metoden har testats och utvärderats av SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.

Finns det alternativ?

Nej, inte vad det gäller problem med kapillärstigande fukt om man vill komma åt orsaken. Symptomen kan man åtgärda med fläktar och avfuktare men orsaken till problemet kommer då att kvarstå.